Τραπεζαρία

Category
Τραπεζαρίες
About This Project

Τραπέζι δείπνου_Dining table: Φ150/Β90+30/Υ80
Μπουφές_Cabinet: 4 πόρτες_4 doors, Φ159/Β38/Υ84

 

Τραπέζι δείπνου_Dining table: Φ150/Β90+30/Υ80
Μπουφές_Cabinet: 4 πόρτες_4 doors, Φ159/Β38/Υ84

 

Τραπέζι δείπνου_Dining table: Φ150/Β90+30/Υ80
Μπουφές_Cabinet: 4 πόρτες_4 doors, Φ159/Β38/Υ84

 

Τραπεζαρία_Dining table: Φ120/Β70+30/Υ80
Μπουφές: 3 πόρτες_3 doors, Φ120/Β38/Υ84

 

Τραπεζαρία_Dining table: Φ120/Β70+30/Υ80
Μπουφές: 3 πόρτες_3 doors, Φ120/Β38/Υ84

 

Τραπεζαρία : Φ120/Β70+30/Υ80 _Dining table
Μπουφές Φ120/Β38/Υ84