Σύνθετο ΣΝ28

Category
Συνθέσεις TV
About This Project

Κουτί βάσης_Base box 0,90: Φ90/Β45/Υ37
Κουτί βάσης_Base box 0,90: µε ράφι, Φ90/Β45/Υ37
Κουτί βάσης_Base box 0,45: Φ45/Β45/Υ48
Βιτρίνα_Glass door cabinet 1,20: Φ45/Β30/Υ120

Ράφι τοίχου_Shelf 0,90: Φ90/Β15/Υ20

Επιπρόσθετη βάση TV_Additional TV base 1,20: Φ120/Β45/Υ12
Τραπεζάκι σαλονιού_Coffee table Νο9: Φ90/Β90/Υ42

 

ΣΝ28-LATTE