Σύνθετο ΣΝ18

Category
Συνθέσεις TV
About This Project

Έπιπλο ΤV_TV bench: Φ210/Β40/Υ36
Βιτρίνα_Glass door cabinet: Φ45/Β30/Υ93
Ράφι τοίχο_Shelf 0,90: Φ90/Β15/Υ20

 

ΣΝ18-LATTE